Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

5337. Nói thêm cho rõ 'Vụ Đồng Tâm'

Hữu Minh - Nói thêm cho rõ 'Vụ Đồng Tâm'

June 17, 2017 | 17.6.17
Dân làng đối mặt với cảnh sát, công an.
Hôm nay viết status cho rằng vụ Đồng Tâm là đấu tranh chính trị thì có nhiều ý kiến cho là tôi viết như thế là đội cho vụ Đồng Tâm cái nón rộng, là chính trị hóa một cuộc đấu tranh đơn thuần đòi quyền lợi dân sự.
Lẽ ra không cần phải nói vì nghĩ ai cũng hiểu, nhưng có vẻ còn có nhiều người không hiểu hay cố tình không hiểu nên thôi viết ra cho...rộng đường dư luận.
Nếu coi vụ Đồng Tâm là đấu tranh dân sự-dân sinh theo luật pháp, chúng ta sẽ phải mặc nhiên thừa nhận các vấn đề sau:

1/ Người dân Đồng Tâm đã sai khi bắt giữ công an, vì một nguyên tắc pháp luật là nếu 1 bên sai, nhất là chính quyền, thì bên kia (người dân) phải chấp nhận lúc đó và khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo sau chứ không được dùng biện pháp sai pháp luật để tự vệ.
2/ Từ ý trên, chúng ta sẽ thừa nhận rằng công an Hà Nội khởi tố hình sự (và có thể tiến tới xử lý hình sự) là hợp lý và hợp tình. Thế thì vấn đề sẽ đi về đâu ?
3/ "Lỗi đất đai" trong vụ Đồng Tâm là cá biệt, không phải "lỗi hệ thống chính trị"
Nếu coi vụ Đồng Tâm là đấu tranh chính trị, chúng ta có thể lý luận như sau :
1/ Đảng phải xem lại chính sách đất đai.
2/ Đảng phải giữ lực lượng vũ trang đứng ngoài các vụ đền bù giải tỏa mang tính chất dự án kinh tế, không để doanh nghiệp lợi dụng quan hệ chính trị để đưa lực lượng vũ trang vào đàn áp dân (mà đã xảy ra rất nhiều)
3/ Cái sai về pháp luật của người dân Đồng Tâm bắt nguồn từ quyết định chính trị sai của chính quyền địa phương, do đó phải xem xét về tình và lý trong cái sai này, là tính chính trị tạo ra vấn đề.
Như vậy theo các bạn, nên nhìn vấn đề Đồng Tâm theo đấu tranh chính trị hay đấu tranh pháp luật khi bạn cho là người dân Đồng Tâm cần được dư luận ủng hộ ?
Các đồng chí, làm ơn suy nghĩ cho sâu khi bàn việc lớn. Và làm ơn biết rằng đấu tranh chính trị không phải bao giờ cũng là chống đối để lật đổ chính quyền, mà còn gồm cả đấu tranh với 1 quan điểm/ chính sách sai trá
TRỞ LẠI VỤ ĐỒNG TÂM
Mấy hôm nay bận nên chưa viết sâu, đi loanh quanh FB các bạn khác, thấy có nhiều bài viết mổ xẻ. Từ hữu ích và có lý cho đến sa đà vào các tiểu tiết đúng-sai trong khi bản chất vấn đề chưa ai bàn vào.
Quan trọng nhất là phải xác định cuộc đấu tranh của nhân dân Đồng Tâm chả phải đúng sai về pháp lý mà nó đã trở thành là đấu tranh chính trị. Nó xuất phát từ một quan điểm chính trị của đảng trong vấn đề sở hữu đất đai, sau đó vì chính quyền có chính sách chính trị sai, dẫn đến nhân dân Đồng Tâm tiến hành bắt giữ con tin và đưa ra yêu cầu (đây là một thủ pháp đấu tranh chính trị) để hai bên đàm phán. Tiếp theo sau là lời hứa của ông chủ tịch Hà Nội là lời hứa chính trị của một chính khách, rồi công an Hà Nội khởi tố vụ án là để ngăn ngừa các tiền lệ chính trị khác tương tự xảy ra, thế thì ngồi bàn xem toàn bộ qúa trình đó đúng hay sai luật để làm gì ?
Người ta hay nhầm lẫn giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh luật pháp. Đấu tranh luật pháp chỉ coi là có xảy ra khi bạn không phải là người hoạt động chính trị, và bạn dùng các quy định của pháp luật để đấu tranh lại một hành vi sai luật
Còn đấu tranh chính trị là bạn là người đã, đang và sẽ hoạt động chính trị, bạn dùng các công cụ trong và ngoài luật pháp hiện hành để đạt mục đích, Chúng ta có thể thấy người dân Đồng Tâm mà tiêu biểu là cụ Lê Đình Kình rất hiểu và làm rất tốt cái này. Ban đầu chính quyền địa phương nói luật với họ, thế là họ đấu tranh pháp luật (dùng các công cụ kiện, tố cáo, khiếu nại chính thức..) sau đó chính quyền địa phương dùng công cụ chính trị để bắt bớ và đàn áp, thế là nhân dân Đồng Tâm chuyển sang đấu tranh chính trị (bắt giữ con tin và đưa ra yêu sách, thương lượng, truyền thông ra ngoài, trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế..)
Mà đã là đấu tranh chính trị thì đừng bàn chuyện đúng hay sai luật nữa. Dùng tội này để xử tội khác là một thủ đoạn đàn áp chính trị và quyết định khởi tố của công an Hà Nội chính là cách làm đó để có một lối thoát chính trị, còn lối thoát đó có lợi cho ai thì cần xem xét tiếp. Và cách này không chỉ xảy ra ở việc Đồng Tâm.
Do đó bây giờ khi bạn quan tâm đến vụ việc và muốn giúp đỡ nhân dân Đồng Tâm, xin hãy nhìn nó và bàn nó dưới góc độ đấu tranh chính trị, chứ làm ơn đừng làm họ rối lên vì những kiến thức pháp luật trong một thể chế-xã hội đã trở nên vô pháp luật.
Mà nói về đấu tranh chính trị, tôi nghĩ so với cụ Lê Đình Kình thì tôi là đứa trẻ nhỏ, nên nếu có thể thì tôi (và nhiều người khác) chỉ có thể "giúp đỡ" chứ không nên "chỉ đạo".
Cụ Kình có thể thua trong trận chiến chính trị này, nhưng đã mở ra một lối đi về phản kháng chính trị mà một bộ phận bảo thủ trong đảng đang rất lo ngại mà nhiều người chúng ta...không thấy.
Vậy cụ Kình và nhân dân Đồng Tâm cần chúng ta lý luận dùm hay là chúng ta cần ngược lại ? Họ cho chúng ta rất nhiều nhưng chúng ta chưa làm được gì cho họ cả, ở đó mà ngồi giảng giải tràng giang đại hải.
Đấu tranh chính trị thì làm gì có đúng hay sai, chỉ có cần thiết hay không cần thiết mà thôi.
Hữu Minh

Đăng nhận xét