Hiển thị các bài đăng có nhãn Tranh vui. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tranh vui. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

2845.‘Việt Nam là nước đầu tiên phóng thành công giá xăng lên trời’

‘Việt Nam là nước đầu tiên phóng thành công giá xăng lên trời

Tác giả: Ong (sưu tầm)

Cùng cười ngất với những bức ảnh chế giá xăng ‘tăng không ngừng chóng mặt’ nhé!